top of page

De kracht van delen

Bij Growleo  geloven wij in de kracht van delen. Wat je geeft krijg je terug. Wij delen graag onze kennis en kunde met de wereld. 

Grow Leo as a service
Onze recente video's
Nummer 1 valkuil waar VERKOPERS en KOPERS in zie stappen || NLP in Sales
01:07

Nummer 1 valkuil waar VERKOPERS en KOPERS in zie stappen || NLP in Sales

Heb jij te maken met verkoop processen in de techniek of technologie? ๐Ÿ” Wat ik in het veld tegen kom en leer, zal ik met jou delen. Dit is voor mij de nummer 1 valkuil waar ik verkopers EN kopers in zie stappen: Te snel, teveel praten over hoe het product of de dienst werkt en dus te snel de demo in gaan.๐Ÿ–๐Ÿป Weet jij al WAAROM jouw prospect jouw product of dienst nodig zou kunnen hebben? Weet je al wat de alternatieve opties zijn voor de prospect? En weet je WAAROM deze prospect dit bij jou zou willen afnemen of juist twijfels over heeft? Voordat je dat weet, hoef je nog niet te praten over hoe jouw product of dienst werkt. They donโ€™t care (yet). De reden dat dit zo vaak gebeurt, is niet alleen de schuld van de verkoper. Ook de koper doet mee aan dit spel omdat het de comfort zone van beide partijen is. De verleiding is voor beide heel groot om het snel over het aanbod te hebben. De koper wilt namelijk liever niet meteen alles vertellen over zijn opties, angsten en dromen. Als je dat als verkoper weet, kan je hier namelijk direct op inspelen. De koper wilt lekker achterover leunen en het aanbod beoordelen op de zaken die hij gepresenteerd krijgt. De koper hoeft op deze manier zo min mogelijk persoonlijks te delen en kan daarmee alle opties open houden. Dat is wel zo veilig. De verkoper kan op zijn beurt lekker gaan praten over wat hij weet over het aanbod. Dat is ook veilig. Je wordt eventueel alleen op je aanbod afgewezen en niet op jou als persoon. Zodra je als verkoper lastige vragen gaat stellen, kan het zijn dat iemand daar niet direct antwoord op geeft of dat je de verkeerde vragen stelt. Waar echter de wonderen gebeuren, is als verkopers en kopers echt hun best gaan doen om elkaar te leren kennen. Dat doe je namelijk in een nieuwe relatie. In deze nieuwe relatie ga je informatie met elkaar delen. En dat is best spannend. Dit is echter wel wat een nieuwe relatie nodig heeft. Stop dus met verkopen en start beide met de relatie. ๐Ÿค Hoe je dat als verkoper kan stimuleren? Daar ga ik wekelijks videoโ€™s over posten. Ik zal hierin tips geven vanuit neuro science over beรฏnvloeding en verbinden. Volg mij en maak een connectie via LINKEDIN als je dat interessant vindt. Bekijk www.growleo.com voor meer informatie Letโ€™s Grow! ๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€
Drijfveren achter beslissingen || NLP in SALES
01:31
Do You NEED To Be Honest In Sales?
05:35

Do You NEED To Be Honest In Sales?

Learn more about how to reframe in sales. Reframing is One of the NLP - Neuro Linquistic Programming pilars. Learn how to turn objections in to opportunities. Turn No in to YES with 7 recognizable objections in sales conversations. By watching this video you will learn a very useful sales technique and how it can help with personal growth and growing your business. Welcome to GrowLeo, The Growth platform for sales people who wants to grow in business and personal development ๐ŸŒฑ About GrowLeo ๐Ÿฆ Are you ready to take your business and personal growth to the next level? Look no further! Welcome to GrowLeo, your one-stop destination for insightful, dynamic, and cutting-edge content on NLP (Neuro-Linguistic Programming), sales techniques, psychology, business strategies, and personal development. ๐Ÿ” What We Offer ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿš€ NLP Demystified: Dive into the fascinating world of Neuro-Linguistic Programming with our expert-led videos. Learn how to harness the power of your mind, language, and behavior to achieve success, overcome challenges, and improve communication in all aspects of your life. ๐Ÿ’ผ Sales Mastery: Whether you're a seasoned sales professional or just starting your journey in the sales world, our videos will equip you with the latest and most effective sales techniques. Discover the art of persuasion, negotiation, and relationship-building to close deals like a pro. ๐Ÿง  Psychology Insights: Delve into the depths of human behavior and cognition with our thought-provoking psychology content. Understand the psychological principles that drive decision-making, motivation, and self-improvement, empowering you to make informed choices in both business and life. ๐Ÿ’ผ Business Strategies: Stay ahead of the competition with our expertly crafted business strategies. From startup tips to scaling your enterprise, we offer valuable insights to help you navigate the dynamic and ever-changing business landscape. ๐ŸŒฑ Personal Development: At GrowLeo, we firmly believe that success begins with personal growth. Unleash your full potential through our empowering personal development videos, which cover topics like goal-setting, time management, confidence building, and more. ๐ŸŽฏ Why Subscribe? ๐Ÿ“Œ โœจ Practical and Applicable: Our content is designed to provide actionable takeaways that you can implement immediately in your professional and personal life. โœจ Authentic Insights: At GrowLeo, we uphold the core values of truth and honesty when it comes to sales. We are committed to providing you with authentic insights, transparent discussions, and genuine experiences in the world of sales. No fluff, no gimmicks โ€“ just real, valuable knowledge that you can trust and apply to excel in your sales endeavors. Join us as we navigate the intricacies of sales with integrity and unwavering dedication to your succes. โœจ Engaging Content: Our videos are not only informative but also engaging and entertaining, making learning a delightful experience. โœจ Positive Community: GrowLeo is not just a channel; it's a community of like-minded individuals striving for growth and success. Join the conversation in the comments section and connect with fellow learners. ๐Ÿ“ข Don't miss out on the opportunity to elevate your business and personal journey to new heights! Subscribe to GrowLeo now and embark on a transformational learning experience that will empower you to succeed in all facets of life. Remember to hit the notification bell, so you never miss an update! ๐ŸŒ Connect with GrowLeo ๐ŸŒ ๐Ÿ”— Website: www.growleo.com ๐Ÿ“ท Instagram: ๐Ÿฆ Twitter: ๐Ÿ“˜ Facebook: ๐Ÿ“ง For business inquiries, email us at info@growleo.com Thank you for being a part of the GrowLeo community. Together, let's unlock the doors to success and personal growth! ๐Ÿš€๐ŸŒŸWelcome to the GrowLeo YouTube channel, where we uncover the sales strategies that drive exceptional results in the world of sales.
How to REFRAME in sales? 7 examples of REJECTION and how to turn NO into YES | NLP | sales technique
04:45

How to REFRAME in sales? 7 examples of REJECTION and how to turn NO into YES | NLP | sales technique

Learn more about how to reframe in sales. Reframing is One of the NLP - Neuro Linquistic Programming pilars. Learn how to turn objections in to opportunities. Turn No in to YES with 7 recognizable objections in sales conversations. By watching this video you will learn a very useful sales technique and how it can help with personal growth and growing your business. Welcome to GrowLeo, The Growth platform for sales people who wants to grow in business and personal development ๐ŸŒฑ About GrowLeo ๐Ÿฆ Are you ready to take your business and personal growth to the next level? Look no further! Welcome to GrowLeo, your one-stop destination for insightful, dynamic, and cutting-edge content on NLP (Neuro-Linguistic Programming), sales techniques, psychology, business strategies, and personal development. ๐Ÿ” What We Offer ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿš€ NLP Demystified: Dive into the fascinating world of Neuro-Linguistic Programming with our expert-led videos. Learn how to harness the power of your mind, language, and behavior to achieve success, overcome challenges, and improve communication in all aspects of your life. ๐Ÿ’ผ Sales Mastery: Whether you're a seasoned sales professional or just starting your journey in the sales world, our videos will equip you with the latest and most effective sales techniques. Discover the art of persuasion, negotiation, and relationship-building to close deals like a pro. ๐Ÿง  Psychology Insights: Delve into the depths of human behavior and cognition with our thought-provoking psychology content. Understand the psychological principles that drive decision-making, motivation, and self-improvement, empowering you to make informed choices in both business and life. ๐Ÿ’ผ Business Strategies: Stay ahead of the competition with our expertly crafted business strategies. From startup tips to scaling your enterprise, we offer valuable insights to help you navigate the dynamic and ever-changing business landscape. ๐ŸŒฑ Personal Development: At GrowLeo, we firmly believe that success begins with personal growth. Unleash your full potential through our empowering personal development videos, which cover topics like goal-setting, time management, confidence building, and more. ๐ŸŽฏ Why Subscribe? ๐Ÿ“Œ โœจ Practical and Applicable: Our content is designed to provide actionable takeaways that you can implement immediately in your professional and personal life. โœจ Authentic Insights: At GrowLeo, we uphold the core values of truth and honesty when it comes to sales. We are committed to providing you with authentic insights, transparent discussions, and genuine experiences in the world of sales. No fluff, no gimmicks โ€“ just real, valuable knowledge that you can trust and apply to excel in your sales endeavors. Join us as we navigate the intricacies of sales with integrity and unwavering dedication to your succes. โœจ Engaging Content: Our videos are not only informative but also engaging and entertaining, making learning a delightful experience. โœจ Positive Community: GrowLeo is not just a channel; it's a community of like-minded individuals striving for growth and success. Join the conversation in the comments section and connect with fellow learners. ๐Ÿ“ข Don't miss out on the opportunity to elevate your business and personal journey to new heights! Subscribe to GrowLeo now and embark on a transformational learning experience that will empower you to succeed in all facets of life. Remember to hit the notification bell, so you never miss an update! ๐ŸŒ Connect with GrowLeo ๐ŸŒ ๐Ÿ”— Website: www.growleo.com ๐Ÿ“ท Instagram: ๐Ÿฆ Twitter: ๐Ÿ“˜ Facebook: ๐Ÿ“ง For business inquiries, email us at info@growleo.com Thank you for being a part of the GrowLeo community. Together, let's unlock the doors to success and personal growth! ๐Ÿš€๐ŸŒŸWelcome to the GrowLeo YouTube channel, where we uncover the sales strategies that drive exceptional results in the world of sales.
NLP | How to connect with everybody in sales! | Rapport building | Sales techniques
04:48

NLP | How to connect with everybody in sales! | Rapport building | Sales techniques

Learn more about Building Rapport. One of the NLP - Neuro Linquistic Programming pilars. Learn how it can helps you to empower yourself. What is building rapport? And how can you use building rapport to connect with everybody? By watching this video you will discover the power of Building rapport and how it can help with personal growth and growing your business. Welcome to GrowLeo, The Growth platform for sales people who wants to grow in business and personal development ๐ŸŒฑ About GrowLeo ๐Ÿฆ Are you ready to take your business and personal growth to the next level? Look no further! Welcome to GrowLeo, your one-stop destination for insightful, dynamic, and cutting-edge content on NLP (Neuro-Linguistic Programming), sales techniques, psychology, business strategies, and personal development. ๐Ÿ” What We Offer ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿš€ NLP Demystified: Dive into the fascinating world of Neuro-Linguistic Programming with our expert-led videos. Learn how to harness the power of your mind, language, and behavior to achieve success, overcome challenges, and improve communication in all aspects of your life. ๐Ÿ’ผ Sales Mastery: Whether you're a seasoned sales professional or just starting your journey in the sales world, our videos will equip you with the latest and most effective sales techniques. Discover the art of persuasion, negotiation, and relationship-building to close deals like a pro. ๐Ÿง  Psychology Insights: Delve into the depths of human behavior and cognition with our thought-provoking psychology content. Understand the psychological principles that drive decision-making, motivation, and self-improvement, empowering you to make informed choices in both business and life. ๐Ÿ’ผ Business Strategies: Stay ahead of the competition with our expertly crafted business strategies. From startup tips to scaling your enterprise, we offer valuable insights to help you navigate the dynamic and ever-changing business landscape. ๐ŸŒฑ Personal Development: At GrowLeo, we firmly believe that success begins with personal growth. Unleash your full potential through our empowering personal development videos, which cover topics like goal-setting, time management, confidence building, and more. ๐ŸŽฏ Why Subscribe? ๐Ÿ“Œ โœจ Practical and Applicable: Our content is designed to provide actionable takeaways that you can implement immediately in your professional and personal life. โœจ Authentic Insights: At GrowLeo, we uphold the core values of truth and honesty when it comes to sales. We are committed to providing you with authentic insights, transparent discussions, and genuine experiences in the world of sales. No fluff, no gimmicks โ€“ just real, valuable knowledge that you can trust and apply to excel in your sales endeavors. Join us as we navigate the intricacies of sales with integrity and unwavering dedication to your succes. โœจ Engaging Content: Our videos are not only informative but also engaging and entertaining, making learning a delightful experience. โœจ Positive Community: GrowLeo is not just a channel; it's a community of like-minded individuals striving for growth and success. Join the conversation in the comments section and connect with fellow learners. ๐Ÿ“ข Don't miss out on the opportunity to elevate your business and personal journey to new heights! Subscribe to GrowLeo now and embark on a transformational learning experience that will empower you to succeed in all facets of life. Remember to hit the notification bell, so you never miss an update! ๐ŸŒ Connect with GrowLeo ๐ŸŒ ๐Ÿ”— Website: www.growleo.com ๐Ÿ“ท Instagram: ๐Ÿฆ Twitter: ๐Ÿ“˜ Facebook: ๐Ÿ“ง For business inquiries, email us at info@growleo.com Thank you for being a part of the GrowLeo community. Together, let's unlock the doors to success and personal growth! ๐Ÿš€๐ŸŒŸWelcome to the GrowLeo YouTube channel, where we uncover the sales strategies that drive exceptional results in the world of sales.
What is Neuro Linguistic Programming and how can it help you? - NLP training in sales
04:35

What is Neuro Linguistic Programming and how can it help you? - NLP training in sales

Learn more about NLP - Neuro Linquistic Programming and how it can helps you to empower yourself and your business. What is neuro linguistic programming? And how can it change your life? By watching this video you will discover the power of NLP and how it can help with personal growth and growing your business. *Welcome to GrowLeo, The Growth platform for sales people who wants to grow in business and personal development* ๐ŸŒฑ About GrowLeo ๐Ÿฆ Are you ready to take your business and personal growth to the next level? Look no further! Welcome to GrowLeo, your one-stop destination for insightful, dynamic, and cutting-edge content on NLP (Neuro-Linguistic Programming), sales techniques, psychology, business strategies, and personal development. ๐Ÿ” What We Offer ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿš€ NLP Demystified: Dive into the fascinating world of Neuro-Linguistic Programming with our expert-led videos. Learn how to harness the power of your mind, language, and behavior to achieve success, overcome challenges, and improve communication in all aspects of your life. ๐Ÿ’ผ Sales Mastery: Whether you're a seasoned sales professional or just starting your journey in the sales world, our videos will equip you with the latest and most effective sales techniques. Discover the art of persuasion, negotiation, and relationship-building to close deals like a pro. ๐Ÿง  Psychology Insights: Delve into the depths of human behavior and cognition with our thought-provoking psychology content. Understand the psychological principles that drive decision-making, motivation, and self-improvement, empowering you to make informed choices in both business and life. ๐Ÿ’ผ Business Strategies: Stay ahead of the competition with our expertly crafted business strategies. From startup tips to scaling your enterprise, we offer valuable insights to help you navigate the dynamic and ever-changing business landscape. ๐ŸŒฑ Personal Development: At GrowLeo, we firmly believe that success begins with personal growth. Unleash your full potential through our empowering personal development videos, which cover topics like goal-setting, time management, confidence building, and more. ๐ŸŽฏ Why Subscribe? ๐Ÿ“Œ โœจ Practical and Applicable: Our content is designed to provide actionable takeaways that you can implement immediately in your professional and personal life. โœจ Authentic Insights: At GrowLeo, we uphold the core values of truth and honesty when it comes to sales. We are committed to providing you with authentic insights, transparent discussions, and genuine experiences in the world of sales. No fluff, no gimmicks โ€“ just real, valuable knowledge that you can trust and apply to excel in your sales endeavors. Join us as we navigate the intricacies of sales with integrity and unwavering dedication to your succes. โœจ Engaging Content: Our videos are not only informative but also engaging and entertaining, making learning a delightful experience. โœจ Positive Community: GrowLeo is not just a channel; it's a community of like-minded individuals striving for growth and success. Join the conversation in the comments section and connect with fellow learners. ๐Ÿ“ข Don't miss out on the opportunity to elevate your business and personal journey to new heights! Subscribe to GrowLeo now and embark on a transformational learning experience that will empower you to succeed in all facets of life. Remember to hit the notification bell, so you never miss an update! ๐ŸŒ Connect with GrowLeo ๐ŸŒ ๐Ÿ”— Website: www.growleo.com ๐Ÿ“ท Instagram: ๐Ÿฆ Twitter: ๐Ÿ“˜ Facebook: ๐Ÿ“ง For business inquiries, email us at info@growleo.com Thank you for being a part of the GrowLeo community. Together, let's unlock the doors to success and personal growth! ๐Ÿš€๐ŸŒŸWelcome to the GrowLeo YouTube channel, where we uncover the sales strategies that drive exceptional results in the world of sales.
bottom of page